myfav- sentences

به نام خدای خیلی بزرگ

myfav- sentences

به نام خدای خیلی بزرگ

شما ممکنه احساس گم شدن و تنها بودن کنید ، اما خدا دقیقا می دونه شما کجایید و اون یه نقشه خوب [ یه طرح خوب ] برای زندگیتون داره .

khashen ....
۰۵ اسفند ۹۴ ، ۱۵:۳۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

عالی ترین لذت زندگی اینه که کاری رو انجام بدی که مردم می گن تو نمیتونی انجام بدی .

Walter bagehot 

khashen ....
۰۵ اسفند ۹۴ ، ۱۵:۲۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

بهترین رویاها اتفاق می افتند ..

وقتی شما بیدارهستید 


khashen ....
۰۵ اسفند ۹۴ ، ۱۵:۲۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد .

[رسول خدا {ص} ]

khashen ....
۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۳۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

چه کسی می داند شاید ان شادترین لحظه ما در راه است. ..

khashen ....
۰۳ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر [ ارزش دیدن داره اگه نداشت هرگز نمی گذاشتم ]

در موردسرنوشت انسان ، خدا ، حرف های مردم صحبت می کنه .


khashen ....
۲۹ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۴۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

هیچ وقت تسلیم نشو .( هیچ وقت دست برندار )

khashen ....
۲۹ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۳۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

توان ادمیان را با آرزوهایشان می توان سنجید . [ حکیم ارد بزرگ ]

khashen ....
۲۹ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۳۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

تنها چیزی که قادر است ، اراده اهنین شما زن ها را در هم بشکند ، عشق است .


khashen ....
۲۹ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۲۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

اینده ای بساز که گذشته ات جلویش زانو بزند .

khashen ....
۲۸ بهمن ۹۴ ، ۱۵:۵۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

ای فرزند ادم زمانی که خدارا می بینی که انواع نعمت هارا به تو می رساند در حالی که تو معصیت کاری بترس . [ نهج البلاغه ]

khashen ....
۲۸ بهمن ۹۴ ، ۱۵:۵۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر